norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

20.20 °C

0.00 m/s

27.10 °C

Hudcovce

stanica

21.10 °C

1.90 m/s

31.10 °C

Koškovce

stanica

21.50 °C

1.90 m/s

37.40 °C

Nižná Sitnica

stanica

21.80 °C

0.90 m/s

32.30 °C

Palota

stanica

18.20 °C

4.80 m/s

29.80 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

21.20 °C

0.00 m/s

29.80 °C

Rokytovce

stanica

20.20 °C

0.00 m/s

31.80 °C

Starina

stanica

19.10 °C

2.10 m/s

19.80 °C

Ubľa

stanica

21.40 °C

0.00 m/s

27.40 °C

Ulič

stanica

21.10 °C

0.00 m/s

26.50 °C

Banské

stanica

20.60 °C

0.30 m/s

33.10 °C

Detrik

stanica

0.00 °C

1.10 m/s

0.00 °C

Dlhé Klčovo

stanica

21.10 °C

0.40 m/s

33.10 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

20.70 °C

0.00 m/s

32.50 °C

Široké

stanica

18.20 °C

2.10 m/s

25.10 °C

Nižný Slavkov

stanica

20.40 °C

2.30 m/s

25.10 °C

Ruská Nová Ves

stanica

19.70 °C

1.90 m/s

27.00 °C

Šandal

stanica

18.20 °C

2.00 m/s

22.50 °C

Bukovce

stanica

19.70 °C

1.80 m/s

25.30 °C

Zlatník

stanica

18.90 °C

1.40 m/s

26.50 °C

Hermanovce

stanica

19.90 °C

0.60 m/s

25.50 °C

Fijaš

stanica

19.90 °C

1.10 m/s

25.80 °C

Mošurov

stanica

19.70 °C

1.00 m/s

29.20 °C

Kružľová

stanica

18.70 °C

3.60 m/s

28.00 °C

Nižný Hrušov

stanica

22.40 °C

2.80 m/s

28.00 °C