norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

19.20 °C

0.00 m/s

20.10 °C

Hudcovce

stanica

21.50 °C

1.60 m/s

25.20 °C

Koškovce

stanica

19.70 °C

0.00 m/s

23.60 °C

Nižná Sitnica

stanica

22.20 °C

0.00 m/s

23.70 °C

Palota

stanica

20.40 °C

0.00 m/s

20.60 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

20.60 °C

0.00 m/s

21.80 °C

Rokytovce

stanica

19.60 °C

0.00 m/s

19.90 °C

Starina

stanica

20.50 °C

0.00 m/s

19.10 °C

Ubľa

stanica

17.00 °C

0.00 m/s

20.90 °C

Ulič

stanica

17.40 °C

0.00 m/s

20.30 °C

Banské

stanica

22.90 °C

0.00 m/s

25.60 °C

Detrik

stanica

21.20 °C

0.00 m/s

22.50 °C

Dlhé Klčovo

stanica

23.70 °C

1.10 m/s

26.90 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

21.50 °C

0.00 m/s

26.60 °C

Široké

stanica

20.00 °C

3.30 m/s

22.80 °C

Nižný Slavkov

stanica

20.90 °C

1.50 m/s

19.80 °C

Ruská Nová Ves

stanica

23.00 °C

0.50 m/s

0.00 °C

Šandal

stanica

21.40 °C

0.00 m/s

23.20 °C

Bukovce

stanica

26.90 °C

0.00 m/s

24.80 °C

Zlatník

stanica

21.40 °C

0.50 m/s

26.20 °C

Hermanovce

stanica

20.70 °C

0.00 m/s

23.10 °C

Fijaš

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mošurov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kružľová

stanica

0.00 °C

0.80 m/s

23.70 °C

Nižný Hrušov

stanica

22.00 °C

0.00 m/s

25.00 °C

Staškovce

stanica

22.30 °C

0.60 m/s

24.80 °C

Branisko

stanica

19.10 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

22.00 °C

0.00 m/s

25.20 °C

Obručné

stanica

19.10 °C

0.00 m/s

22.00 °C

Stará Ľubovňa

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Reľov

stanica

17.30 °C

0.00 m/s

19.80 °C

Drienica

stanica

19.40 °C

0.00 m/s

20.70 °C

Holčíkovce - obec

stanica

21.60 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Klenov

stanica

21.60 °C

3.10 m/s

22.30 °C

Lúčina

stanica

24.30 °C

0.00 m/s

25.70 °C

Malý Lipník

stanica

17.50 °C

0.60 m/s

21.20 °C

Bodružal

stanica

20.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kamienka

stanica

21.30 °C

0.60 m/s

25.20 °C

Kurima

stanica

21.50 °C

0.60 m/s

25.10 °C

Spišské Bystré

stanica

20.70 °C

0.00 m/s

20.70 °C

Slovenská Ves

stanica

17.70 °C

0.00 m/s

21.50 °C

Šarišské Jastrabie

stanica

19.70 °C

0.40 m/s

22.10 °C

Šambron

stanica

22.20 °C

0.00 m/s

21.60 °C

Vyšný Hrušov

stanica

20.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Nižná Polianka

stanica

23.60 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Smilno

stanica

27.10 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kurov

stanica

29.10 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mihaľov

stanica

26.50 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Sveržov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kľušov

stanica

26.90 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Tulčík

stanica

21.70 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Vyšné Hágy

stanica

0.00 °C

0.70 m/s

0.00 °C