norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

11.30 °C

0.00 m/s

17.90 °C

Hudcovce

stanica

15.20 °C

1.90 m/s

22.10 °C

Koškovce

stanica

13.50 °C

1.00 m/s

21.60 °C

Nižná Sitnica

stanica

13.00 °C

0.00 m/s

20.80 °C

Palota

stanica

12.40 °C

0.00 m/s

19.10 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

12.80 °C

0.00 m/s

23.10 °C

Rokytovce

stanica

12.30 °C

0.00 m/s

19.50 °C

Starina

stanica

12.30 °C

1.00 m/s

15.30 °C

Ubľa

stanica

12.20 °C

0.00 m/s

14.10 °C

Ulič

stanica

12.40 °C

0.00 m/s

20.40 °C

Banské

stanica

15.30 °C

0.00 m/s

17.00 °C

Detrik

stanica

15.60 °C

0.80 m/s

20.80 °C

Dlhé Klčovo

stanica

15.70 °C

1.50 m/s

21.00 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

15.40 °C

0.00 m/s

23.60 °C

Široké

stanica

14.20 °C

1.50 m/s

20.90 °C

Nižný Slavkov

stanica

13.50 °C

0.40 m/s

19.70 °C

Ruská Nová Ves

stanica

15.00 °C

0.00 m/s

22.90 °C

Šandal

stanica

14.10 °C

0.00 m/s

24.60 °C

Bukovce

stanica

12.10 °C

0.00 m/s

22.70 °C

Zlatník

stanica

14.60 °C

1.00 m/s

21.00 °C

Hermanovce

stanica

14.10 °C

0.00 m/s

22.10 °C

Fijaš

stanica

13.40 °C

0.00 m/s

22.60 °C

Mošurov

stanica

14.30 °C

0.60 m/s

21.30 °C

Kružľová

stanica

11.80 °C

0.60 m/s

20.70 °C

Nižný Hrušov

stanica

15.30 °C

0.00 m/s

24.60 °C

Staškovce

stanica

13.20 °C

0.00 m/s

20.00 °C

Branisko

stanica

13.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

14.00 °C

0.00 m/s

19.90 °C

Obručné

stanica

11.50 °C

0.00 m/s

18.90 °C

Stará Ľubovňa

stanica

12.00 °C

0.30 m/s

19.30 °C

Reľov

stanica

12.20 °C

0.00 m/s

19.50 °C