norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

-0.60 °C

0.60 m/s

-1.00 °C

Hudcovce

stanica

2.00 °C

1.30 m/s

1.30 °C

Koškovce

stanica

-1.20 °C

0.00 m/s

0.80 °C

Nižná Sitnica

stanica

-2.00 °C

0.00 m/s

0.30 °C

Palota

stanica

0.50 °C

0.00 m/s

-0.40 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

-2.00 °C

0.00 m/s

1.70 °C

Rokytovce

stanica

-2.50 °C

0.00 m/s

-1.20 °C

Starina

stanica

-2.20 °C

2.30 m/s

0.10 °C

Ubľa

stanica

-0.80 °C

0.40 m/s

-0.40 °C

Ulič

stanica

-1.00 °C

0.00 m/s

1.40 °C

Banské

stanica

1.00 °C

1.40 m/s

-0.10 °C

Detrik

stanica

0.70 °C

0.90 m/s

0.30 °C

Dlhé Klčovo

stanica

0.10 °C

0.50 m/s

1.80 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

0.30 °C

0.00 m/s

2.00 °C

Široké

stanica

-1.20 °C

0.60 m/s

1.30 °C

Nižný Slavkov

stanica

-0.50 °C

0.50 m/s

0.00 °C

Ruská Nová Ves

stanica

0.20 °C

1.10 m/s

1.50 °C

Šandal

stanica

-0.20 °C

1.90 m/s

2.20 °C

Bukovce

stanica

-1.90 °C

0.00 m/s

1.10 °C

Zlatník

stanica

0.20 °C

0.30 m/s

0.60 °C

Hermanovce

stanica

-1.40 °C

0.00 m/s

1.10 °C

Fijaš

stanica

-0.50 °C

1.10 m/s

0.50 °C

Mošurov

stanica

-0.50 °C

0.00 m/s

0.30 °C

Kružľová

stanica

-2.30 °C

0.00 m/s

-0.10 °C

Nižný Hrušov

stanica

1.10 °C

0.30 m/s

3.70 °C

Staškovce

stanica

-1.20 °C

0.00 m/s

-0.20 °C

Branisko

stanica

-1.70 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

-1.30 °C

0.00 m/s

-1.10 °C

Obručné

stanica

-1.50 °C

0.00 m/s

-1.60 °C

Stará Ľubovňa

stanica

-1.00 °C

2.00 m/s

-0.90 °C