norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

-11.40 °C

0.00 m/s

-6.10 °C

Hudcovce

stanica

-8.40 °C

0.40 m/s

-3.60 °C

Koškovce

stanica

-11.80 °C

0.00 m/s

-5.70 °C

Nižná Sitnica

stanica

-12.30 °C

0.10 m/s

-4.10 °C

Palota

stanica

-8.00 °C

0.00 m/s

-3.90 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

-9.20 °C

0.90 m/s

-0.20 °C

Rokytovce

stanica

-9.10 °C

0.00 m/s

-1.70 °C

Starina

stanica

-11.50 °C

0.30 m/s

-2.20 °C

Ubľa

stanica

-13.00 °C

0.00 m/s

-10.70 °C

Ulič

stanica

-11.40 °C

0.00 m/s

-0.20 °C

Banské

stanica

-9.90 °C

0.00 m/s

-1.90 °C

Detrik

stanica

-8.20 °C

1.50 m/s

-6.70 °C

Dlhé Klčovo

stanica

-6.80 °C

5.00 m/s

-5.10 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

-5.40 °C

0.00 m/s

-4.90 °C

Široké

stanica

-10.00 °C

0.00 m/s

-3.90 °C

Nižný Slavkov

stanica

-11.70 °C

1.40 m/s

-5.70 °C

Ruská Nová Ves

stanica

-9.60 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Šandal

stanica

-7.50 °C

0.00 m/s

-3.50 °C

Bukovce

stanica

-13.00 °C

0.00 m/s

-3.10 °C

Zlatník

stanica

-8.40 °C

0.40 m/s

-6.20 °C

Hermanovce

stanica

-10.90 °C

0.00 m/s

-6.60 °C

Fijaš

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mošurov

stanica

-9.00 °C

0.60 m/s

-6.40 °C

Kružľová

stanica

-15.30 °C

0.00 m/s

-4.80 °C

Nižný Hrušov

stanica

-6.40 °C

1.00 m/s

-2.90 °C

Staškovce

stanica

-13.40 °C

0.00 m/s

-3.10 °C

Branisko

stanica

-13.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

-10.30 °C

0.00 m/s

-9.30 °C

Obručné

stanica

-14.80 °C

0.00 m/s

-1.60 °C

Stará Ľubovňa

stanica

-13.60 °C

0.00 m/s

-6.60 °C

Reľov

stanica

-15.10 °C

0.00 m/s

0.30 °C

Drienica

stanica

-11.50 °C

0.00 m/s

-2.10 °C

Holčíkovce - obec

stanica

-8.30 °C

0.90 m/s

0.00 °C

Klenov

stanica

-7.20 °C

2.00 m/s

-8.40 °C

Lúčina

stanica

-7.20 °C

0.00 m/s

-7.00 °C

Malý Lipník

stanica

-14.50 °C

0.00 m/s

-0.60 °C

Bodružal

stanica

-14.90 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kamienka

stanica

-15.40 °C

1.00 m/s

-9.70 °C

Kurima

stanica

-10.90 °C

0.00 m/s

-7.30 °C

Spišské Bystré

stanica

-7.80 °C

0.60 m/s

-5.50 °C

Slovenská Ves

stanica

-13.20 °C

0.40 m/s

-8.50 °C

Šarišské Jastrabie

stanica

-14.70 °C

0.00 m/s

-6.90 °C

Šambron

stanica

-10.30 °C

0.40 m/s

-2.10 °C

Vyšný Hrušov

stanica

-12.40 °C

0.00 m/s

-7.70 °C

Nižná Polianka

stanica

-13.50 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Smilno

stanica

-11.40 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kurov

stanica

-11.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mihaľov

stanica

-8.60 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Sveržov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kľušov

stanica

-13.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Tulčík

stanica

-8.90 °C

2.30 m/s

-8.10 °C

Vyšné Hágy

stanica

-11.60 °C

0.00 m/s

-10.10 °C