norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

7.20 °C

0.00 m/s

7.00 °C

Hudcovce

stanica

8.30 °C

0.00 m/s

11.00 °C

Koškovce

stanica

6.70 °C

1.60 m/s

9.80 °C

Nižná Sitnica

stanica

6.10 °C

0.00 m/s

8.50 °C

Palota

stanica

10.10 °C

0.40 m/s

9.10 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

7.10 °C

0.50 m/s

10.50 °C

Rokytovce

stanica

8.70 °C

0.50 m/s

8.50 °C

Starina

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Ubľa

stanica

5.30 °C

0.00 m/s

8.80 °C

Ulič

stanica

6.50 °C

0.00 m/s

8.80 °C

Banské

stanica

10.40 °C

0.00 m/s

7.50 °C

Detrik

stanica

15.20 °C

0.00 m/s

10.50 °C

Dlhé Klčovo

stanica

9.30 °C

0.40 m/s

11.50 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

8.00 °C

0.00 m/s

11.00 °C

Široké

stanica

7.50 °C

2.30 m/s

8.60 °C

Nižný Slavkov

stanica

8.80 °C

0.00 m/s

9.50 °C

Ruská Nová Ves

stanica

11.20 °C

0.00 m/s

12.10 °C

Šandal

stanica

6.80 °C

0.00 m/s

11.90 °C

Bukovce

stanica

5.30 °C

0.00 m/s

10.60 °C

Zlatník

stanica

7.20 °C

0.50 m/s

10.30 °C

Hermanovce

stanica

8.80 °C

0.00 m/s

11.50 °C

Fijaš

stanica

6.50 °C

0.00 m/s

11.00 °C

Mošurov

stanica

9.10 °C

0.00 m/s

11.60 °C

Kružľová

stanica

5.40 °C

0.00 m/s

9.80 °C

Nižný Hrušov

stanica

8.20 °C

0.00 m/s

11.00 °C

Staškovce

stanica

7.20 °C

0.00 m/s

8.60 °C

Branisko

stanica

8.80 °C

0.00 m/s

9.50 °C

Becherov

stanica

9.70 °C

0.00 m/s

9.90 °C

Obručné

stanica

11.00 °C

0.00 m/s

8.10 °C