norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

27.80 °C

0.00 m/s

41.60 °C

Hudcovce

stanica

31.60 °C

0.00 m/s

46.10 °C

Koškovce

stanica

31.40 °C

0.00 m/s

46.10 °C

Nižná Sitnica

stanica

31.10 °C

0.00 m/s

49.40 °C

Palota

stanica

20.40 °C

0.00 m/s

36.60 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

29.90 °C

1.00 m/s

37.80 °C

Rokytovce

stanica

25.60 °C

0.00 m/s

37.00 °C

Starina

stanica

28.40 °C

0.00 m/s

23.10 °C

Ubľa

stanica

28.50 °C

0.00 m/s

40.20 °C

Ulič

stanica

29.20 °C

0.00 m/s

45.00 °C

Banské

stanica

29.20 °C

0.00 m/s

46.50 °C

Detrik

stanica

29.10 °C

1.00 m/s

45.20 °C

Dlhé Klčovo

stanica

31.30 °C

0.90 m/s

46.10 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

29.50 °C

0.00 m/s

45.80 °C

Široké

stanica

24.90 °C

3.10 m/s

35.80 °C

Nižný Slavkov

stanica

21.00 °C

2.10 m/s

36.00 °C

Ruská Nová Ves

stanica

29.40 °C

2.30 m/s

0.00 °C

Šandal

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Bukovce

stanica

35.70 °C

0.00 m/s

49.30 °C

Zlatník

stanica

31.10 °C

0.00 m/s

48.60 °C

Hermanovce

stanica

27.40 °C

0.00 m/s

39.80 °C

Fijaš

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mošurov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kružľová

stanica

0.00 °C

3.00 m/s

46.30 °C

Nižný Hrušov

stanica

32.30 °C

1.50 m/s

41.40 °C

Staškovce

stanica

29.10 °C

3.60 m/s

49.30 °C

Branisko

stanica

22.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

29.70 °C

0.00 m/s

44.00 °C

Obručné

stanica

25.20 °C

0.00 m/s

44.70 °C

Stará Ľubovňa

stanica

26.10 °C

0.60 m/s

41.30 °C

Reľov

stanica

26.20 °C

0.00 m/s

37.10 °C

Drienica

stanica

27.70 °C

0.00 m/s

37.40 °C

Holčíkovce - obec

stanica

30.80 °C

2.00 m/s

0.00 °C

Klenov

stanica

25.30 °C

0.00 m/s

36.30 °C

Lúčina

stanica

28.60 °C

0.00 m/s

49.20 °C

Malý Lipník

stanica

28.50 °C

1.40 m/s

36.50 °C

Bodružal

stanica

28.50 °C

1.90 m/s

0.00 °C

Kamienka

stanica

26.60 °C

0.40 m/s

45.50 °C

Kurima

stanica

0.00 °C

0.40 m/s

0.00 °C

Spišské Bystré

stanica

0.00 °C

2.60 m/s

0.00 °C

Slovenská Ves

stanica

26.60 °C

0.00 m/s

35.60 °C

Šarišské Jastrabie

stanica

27.40 °C

2.60 m/s

42.40 °C

Šambron

stanica

25.50 °C

0.00 m/s

34.30 °C

Vyšný Hrušov

stanica

31.80 °C

0.00 m/s

45.00 °C

Nižná Polianka

stanica

36.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Smilno

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kurov

stanica

33.80 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mihaľov

stanica

36.90 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Sveržov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kľušov

stanica

35.70 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Tulčík

stanica

30.40 °C

2.50 m/s

42.50 °C

Vyšné Hágy

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C