norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

11.40 °C

0.00 m/s

16.60 °C

Hudcovce

stanica

12.90 °C

1.90 m/s

14.60 °C

Koškovce

stanica

12.50 °C

2.10 m/s

16.00 °C

Nižná Sitnica

stanica

12.70 °C

0.00 m/s

15.80 °C

Palota

stanica

10.10 °C

0.00 m/s

15.30 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

12.50 °C

0.30 m/s

13.40 °C

Rokytovce

stanica

11.30 °C

0.00 m/s

11.60 °C

Starina

stanica

11.10 °C

0.00 m/s

9.60 °C

Ubľa

stanica

13.70 °C

1.10 m/s

13.80 °C

Ulič

stanica

13.90 °C

0.00 m/s

15.40 °C

Banské

stanica

11.60 °C

1.30 m/s

13.60 °C

Detrik

stanica

15.00 °C

0.40 m/s

14.50 °C

Dlhé Klčovo

stanica

13.60 °C

4.90 m/s

18.00 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

13.50 °C

0.00 m/s

18.80 °C

Široké

stanica

10.30 °C

1.30 m/s

12.80 °C

Nižný Slavkov

stanica

11.70 °C

2.30 m/s

12.40 °C

Ruská Nová Ves

stanica

11.10 °C

2.30 m/s

15.30 °C

Šandal

stanica

11.60 °C

1.40 m/s

14.30 °C

Bukovce

stanica

12.70 °C

0.00 m/s

13.60 °C

Zlatník

stanica

12.80 °C

1.30 m/s

13.60 °C

Hermanovce

stanica

11.10 °C

0.00 m/s

16.60 °C

Fijaš

stanica

12.10 °C

0.60 m/s

12.90 °C

Mošurov

stanica

11.40 °C

1.60 m/s

15.10 °C

Kružľová

stanica

12.10 °C

0.90 m/s

14.30 °C

Nižný Hrušov

stanica

13.70 °C

4.60 m/s

18.50 °C

Staškovce

stanica

12.30 °C

0.40 m/s

17.50 °C

Branisko

stanica

11.70 °C

2.30 m/s

12.40 °C