norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

18.60 °C

0.00 m/s

19.30 °C

Hudcovce

stanica

20.70 °C

0.00 m/s

21.30 °C

Koškovce

stanica

18.90 °C

0.00 m/s

20.20 °C

Nižná Sitnica

stanica

19.90 °C

0.00 m/s

21.10 °C

Palota

stanica

18.90 °C

0.00 m/s

19.80 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

19.60 °C

0.00 m/s

20.70 °C

Rokytovce

stanica

19.40 °C

1.10 m/s

19.30 °C

Starina

stanica

16.90 °C

0.00 m/s

17.00 °C

Ubľa

stanica

17.70 °C

0.00 m/s

19.10 °C

Ulič

stanica

18.00 °C

0.00 m/s

20.00 °C

Banské

stanica

19.40 °C

0.80 m/s

20.20 °C

Detrik

stanica

0.00 °C

0.80 m/s

0.00 °C

Dlhé Klčovo

stanica

20.30 °C

3.10 m/s

21.50 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

19.90 °C

0.00 m/s

21.20 °C

Široké

stanica

19.00 °C

3.00 m/s

19.10 °C

Nižný Slavkov

stanica

18.00 °C

2.10 m/s

19.60 °C

Ruská Nová Ves

stanica

18.70 °C

0.60 m/s

20.10 °C

Šandal

stanica

19.50 °C

3.00 m/s

21.60 °C

Bukovce

stanica

20.20 °C

0.40 m/s

21.30 °C

Zlatník

stanica

20.50 °C

1.50 m/s

22.00 °C

Hermanovce

stanica

18.60 °C

4.80 m/s

19.10 °C

Fijaš

stanica

19.50 °C

0.90 m/s

20.70 °C

Mošurov

stanica

20.00 °C

0.90 m/s

21.10 °C

Kružľová

stanica

19.90 °C

1.90 m/s

21.10 °C

Nižný Hrušov

stanica

20.50 °C

2.80 m/s

21.30 °C