norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

15.30 °C

0.00 m/s

18.30 °C

Hudcovce

stanica

17.20 °C

0.30 m/s

20.20 °C

Koškovce

stanica

16.90 °C

0.00 m/s

18.90 °C

Nižná Sitnica

stanica

17.30 °C

0.00 m/s

20.60 °C

Palota

stanica

14.30 °C

0.00 m/s

19.30 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

16.30 °C

0.00 m/s

16.00 °C

Rokytovce

stanica

14.60 °C

1.60 m/s

15.30 °C

Starina

stanica

13.60 °C

0.00 m/s

12.60 °C

Ubľa

stanica

15.60 °C

0.00 m/s

16.60 °C

Ulič

stanica

15.50 °C

0.00 m/s

15.50 °C

Banské

stanica

18.10 °C

1.00 m/s

21.20 °C

Detrik

stanica

15.50 °C

0.80 m/s

19.30 °C

Dlhé Klčovo

stanica

17.50 °C

3.10 m/s

24.30 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

18.90 °C

0.00 m/s

22.90 °C

Široké

stanica

17.60 °C

2.30 m/s

17.60 °C

Nižný Slavkov

stanica

18.30 °C

2.30 m/s

20.80 °C

Ruská Nová Ves

stanica

17.10 °C

0.50 m/s

0.00 °C

Šandal

stanica

14.80 °C

0.00 m/s

16.30 °C

Bukovce

stanica

0.00 °C

1.80 m/s

0.00 °C

Zlatník

stanica

17.20 °C

1.10 m/s

21.50 °C

Hermanovce

stanica

18.40 °C

0.90 m/s

22.00 °C

Fijaš

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mošurov

stanica

17.90 °C

1.60 m/s

22.10 °C

Kružľová

stanica

15.40 °C

1.50 m/s

18.80 °C

Nižný Hrušov

stanica

18.00 °C

1.40 m/s

18.70 °C

Staškovce

stanica

15.50 °C

0.80 m/s

20.40 °C

Branisko

stanica

16.10 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

14.40 °C

0.00 m/s

18.90 °C

Obručné

stanica

16.50 °C

0.00 m/s

22.30 °C

Stará Ľubovňa

stanica

17.40 °C

2.30 m/s

24.30 °C

Reľov

stanica

17.30 °C

0.00 m/s

16.80 °C

Drienica

stanica

16.70 °C

0.00 m/s

17.50 °C

Holčíkovce - obec

stanica

17.10 °C

1.80 m/s

0.00 °C

Klenov

stanica

17.40 °C

1.40 m/s

20.70 °C

Lúčina

stanica

17.00 °C

0.00 m/s

23.60 °C

Malý Lipník

stanica

19.60 °C

1.10 m/s

16.80 °C

Bodružal

stanica

15.10 °C

0.60 m/s

19.20 °C

Kamienka

stanica

16.90 °C

0.00 m/s

24.30 °C

Kurima

stanica

0.00 °C

1.00 m/s

21.00 °C

Spišské Bystré

stanica

19.10 °C

5.00 m/s

23.30 °C

Slovenská Ves

stanica

18.20 °C

2.00 m/s

22.90 °C

Šarišské Jastrabie

stanica

16.50 °C

1.90 m/s

20.40 °C

Šambron

stanica

14.90 °C

5.10 m/s

16.10 °C

Vyšný Hrušov

stanica

16.90 °C

0.00 m/s

18.60 °C

Nižná Polianka

stanica

16.40 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Smilno

stanica

19.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kurov

stanica

21.90 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mihaľov

stanica

19.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Sveržov

stanica

22.60 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kľušov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Tulčík

stanica

17.70 °C

0.80 m/s

25.00 °C

Vyšné Hágy

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C