norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

10.50 °C

0.00 m/s

13.60 °C

Hudcovce

stanica

12.80 °C

0.00 m/s

14.70 °C

Koškovce

stanica

12.00 °C

0.00 m/s

16.50 °C

Nižná Sitnica

stanica

13.30 °C

0.00 m/s

17.80 °C

Palota

stanica

10.00 °C

0.00 m/s

17.30 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

12.10 °C

0.50 m/s

11.40 °C

Rokytovce

stanica

11.10 °C

0.00 m/s

15.70 °C

Starina

stanica

9.50 °C

0.00 m/s

8.10 °C

Ubľa

stanica

12.50 °C

0.00 m/s

12.80 °C

Ulič

stanica

12.40 °C

0.00 m/s

13.30 °C

Banské

stanica

10.90 °C

0.00 m/s

13.20 °C

Detrik

stanica

10.90 °C

0.50 m/s

12.80 °C

Dlhé Klčovo

stanica

12.20 °C

2.40 m/s

15.50 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

12.90 °C

0.00 m/s

15.90 °C

Široké

stanica

10.10 °C

2.40 m/s

13.50 °C

Nižný Slavkov

stanica

8.10 °C

0.00 m/s

10.80 °C

Ruská Nová Ves

stanica

10.90 °C

0.00 m/s

13.00 °C

Šandal

stanica

11.40 °C

1.10 m/s

15.20 °C

Bukovce

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Zlatník

stanica

12.70 °C

1.40 m/s

16.50 °C

Hermanovce

stanica

10.90 °C

0.00 m/s

16.90 °C

Fijaš

stanica

12.90 °C

0.50 m/s

15.80 °C

Mošurov

stanica

11.00 °C

3.00 m/s

13.60 °C

Kružľová

stanica

11.20 °C

0.80 m/s

15.90 °C

Nižný Hrušov

stanica

13.40 °C

3.30 m/s

17.30 °C

Staškovce

stanica

11.40 °C

0.80 m/s

15.90 °C

Branisko

stanica

7.60 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

9.60 °C

0.00 m/s

12.50 °C

Obručné

stanica

8.80 °C

0.00 m/s

14.70 °C

Stará Ľubovňa

stanica

9.80 °C

0.30 m/s

13.60 °C

Reľov

stanica

5.20 °C

0.00 m/s

10.20 °C

Drienica

stanica

9.90 °C

0.00 m/s

12.10 °C

Holčíkovce - obec

stanica

13.00 °C

0.50 m/s

0.00 °C

Klenov

stanica

9.80 °C

0.00 m/s

14.20 °C

Lúčina

stanica

10.90 °C

0.00 m/s

17.20 °C

Malý Lipník

stanica

9.90 °C

0.00 m/s

12.60 °C

Vyšné Hágy

stanica

6.20 °C

0.50 m/s

10.50 °C

Bodružal

stanica

10.70 °C

0.60 m/s

17.90 °C

Kamienka

stanica

6.80 °C

0.60 m/s

13.90 °C

Kurima

stanica

12.20 °C

0.40 m/s

17.50 °C

Spišské Bystré

stanica

8.70 °C

1.00 m/s

14.50 °C

Slovenská Ves

stanica

6.60 °C

2.10 m/s

11.50 °C

Šarišské Jastrabie

stanica

9.60 °C

0.00 m/s

14.50 °C

Šambron

stanica

8.40 °C

0.60 m/s

12.10 °C

Vyšný Hrušov

stanica

12.60 °C

0.00 m/s

16.90 °C

Nižná Polianka

stanica

14.60 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Smilno

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kurov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mihaľov

stanica

11.50 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Sveržov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kľušov

stanica

13.70 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Tulčík

stanica

11.70 °C

1.60 m/s

14.10 °C