norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Dispečing SÚC PSK
0800 500 222
Dispečing SÚC PSK, oblasť Bardejov
+421 54 7880 416
Dispečing SÚC PSK, oblasť Humenné
+421 57 7561 210
Dispečing SÚC PSK, oblasť Poprad
+421 52 7870 221
Dispečing SÚC PSK, oblasť Prešov
+421 51 7764 725
Dispečing SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa
+421 52 7849 426
Dispečing SÚC PSK, oblasť Svidník
+421 54 7880 318
Dispečing SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou
+421 57 7561 223