norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

11.60 °C

0.00 m/s

17.10 °C

Hudcovce

stanica

13.00 °C

2.10 m/s

15.00 °C

Koškovce

stanica

12.60 °C

1.90 m/s

16.40 °C

Nižná Sitnica

stanica

12.80 °C

0.00 m/s

16.10 °C

Palota

stanica

10.40 °C

0.00 m/s

15.70 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

12.60 °C

0.00 m/s

13.60 °C

Rokytovce

stanica

11.50 °C

0.00 m/s

12.00 °C

Starina

stanica

11.20 °C

0.00 m/s

9.70 °C

Ubľa

stanica

13.70 °C

0.40 m/s

14.10 °C

Ulič

stanica

14.10 °C

0.00 m/s

15.90 °C

Banské

stanica

11.60 °C

0.40 m/s

13.60 °C

Detrik

stanica

14.90 °C

0.90 m/s

14.80 °C

Dlhé Klčovo

stanica

13.80 °C

3.90 m/s

18.50 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

14.10 °C

0.00 m/s

19.10 °C

Široké

stanica

10.50 °C

1.50 m/s

12.90 °C

Nižný Slavkov

stanica

11.90 °C

2.30 m/s

12.60 °C

Ruská Nová Ves

stanica

11.50 °C

3.00 m/s

15.50 °C

Šandal

stanica

11.60 °C

0.80 m/s

14.30 °C

Bukovce

stanica

12.80 °C

0.30 m/s

13.80 °C

Zlatník

stanica

12.60 °C

1.40 m/s

13.80 °C

Hermanovce

stanica

11.30 °C

0.00 m/s

16.90 °C

Fijaš

stanica

12.10 °C

0.50 m/s

13.10 °C

Mošurov

stanica

11.50 °C

2.10 m/s

15.50 °C

Kružľová

stanica

12.20 °C

1.30 m/s

14.80 °C

Nižný Hrušov

stanica

13.80 °C

3.10 m/s

19.10 °C

Staškovce

stanica

12.10 °C

0.00 m/s

18.30 °C

Branisko

stanica

11.90 °C

2.30 m/s

12.60 °C