norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

6.70 °C

0.00 m/s

15.70 °C

Hudcovce

stanica

9.40 °C

0.00 m/s

20.00 °C

Koškovce

stanica

9.10 °C

0.00 m/s

19.00 °C

Nižná Sitnica

stanica

8.60 °C

0.00 m/s

18.60 °C

Palota

stanica

7.00 °C

0.00 m/s

15.30 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

9.10 °C

0.00 m/s

20.00 °C

Rokytovce

stanica

7.50 °C

0.00 m/s

14.30 °C

Starina

stanica

8.40 °C

0.00 m/s

11.80 °C

Ubľa

stanica

8.10 °C

0.00 m/s

14.30 °C

Ulič

stanica

8.50 °C

0.00 m/s

19.00 °C

Banské

stanica

9.90 °C

0.00 m/s

16.20 °C

Detrik

stanica

17.20 °C

1.30 m/s

18.50 °C

Dlhé Klčovo

stanica

10.70 °C

0.90 m/s

20.50 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

10.20 °C

0.00 m/s

21.60 °C

Široké

stanica

9.90 °C

0.00 m/s

17.60 °C

Nižný Slavkov

stanica

8.30 °C

1.40 m/s

17.60 °C

Ruská Nová Ves

stanica

12.20 °C

0.00 m/s

22.10 °C

Šandal

stanica

12.50 °C

0.90 m/s

21.20 °C

Bukovce

stanica

8.40 °C

0.00 m/s

19.90 °C

Zlatník

stanica

10.30 °C

0.60 m/s

18.50 °C

Hermanovce

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Fijaš

stanica

9.80 °C

0.00 m/s

20.30 °C

Mošurov

stanica

11.20 °C

1.40 m/s

19.30 °C

Kružľová

stanica

8.20 °C

0.00 m/s

17.40 °C

Nižný Hrušov

stanica

11.90 °C

0.00 m/s

21.30 °C

Staškovce

stanica

9.00 °C

0.00 m/s

17.60 °C

Branisko

stanica

8.30 °C

1.40 m/s

17.60 °C