norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Partneri

Správa a údržba ciest v Prešovskom samosprávnom kraji
Správa a údržba ciest v Prešovskom samosprávnom kraji

Velykobereznyanska obecná rada
Velykoberezňanskoho rajonu Zakarpatskoji oblasti
Velykobereznyanska obecná rada <br />Velykoberezňanskoho rajonu Zakarpatskoji oblasti

Velykobereznyanska rayonna asociacia miscevych rad

Obec Ubľa
Obec Ubľa