norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

23.00 °C

1.80 m/s

36.00 °C

Hudcovce

stanica

24.00 °C

3.00 m/s

36.30 °C

Koškovce

stanica

23.40 °C

0.00 m/s

34.10 °C

Nižná Sitnica

stanica

24.50 °C

0.00 m/s

39.80 °C

Palota

stanica

21.00 °C

1.90 m/s

36.10 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

22.70 °C

0.00 m/s

25.90 °C

Rokytovce

stanica

22.60 °C

0.00 m/s

28.30 °C

Starina

stanica

21.10 °C

0.00 m/s

18.60 °C

Ubľa

stanica

23.90 °C

0.00 m/s

32.10 °C

Ulič

stanica

23.60 °C

0.00 m/s

34.20 °C

Banské

stanica

22.90 °C

0.00 m/s

37.20 °C

Detrik

stanica

22.80 °C

1.30 m/s

38.00 °C

Dlhé Klčovo

stanica

25.10 °C

5.30 m/s

41.00 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

24.20 °C

0.00 m/s

36.60 °C

Široké

stanica

23.30 °C

1.60 m/s

25.40 °C

Nižný Slavkov

stanica

22.80 °C

2.50 m/s

30.00 °C

Ruská Nová Ves

stanica

22.50 °C

4.00 m/s

0.00 °C

Šandal

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Bukovce

stanica

28.20 °C

0.60 m/s

37.10 °C

Zlatník

stanica

24.90 °C

1.00 m/s

42.00 °C

Hermanovce

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Fijaš

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mošurov

stanica

22.50 °C

1.40 m/s

38.30 °C

Kružľová

stanica

0.00 °C

4.30 m/s

34.00 °C

Nižný Hrušov

stanica

25.80 °C

0.60 m/s

29.90 °C

Staškovce

stanica

23.10 °C

2.90 m/s

36.60 °C

Branisko

stanica

22.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

21.80 °C

0.00 m/s

34.60 °C

Obručné

stanica

22.10 °C

0.00 m/s

39.80 °C

Stará Ľubovňa

stanica

22.40 °C

1.90 m/s

35.80 °C

Reľov

stanica

21.40 °C

0.00 m/s

26.40 °C

Drienica

stanica

23.90 °C

1.30 m/s

37.00 °C

Holčíkovce - obec

stanica

24.10 °C

3.60 m/s

0.00 °C

Klenov

stanica

22.90 °C

4.20 m/s

40.30 °C

Lúčina

stanica

21.80 °C

0.00 m/s

38.10 °C

Malý Lipník

stanica

24.40 °C

2.60 m/s

26.20 °C

Bodružal

stanica

22.70 °C

1.40 m/s

0.00 °C

Kamienka

stanica

21.00 °C

1.40 m/s

33.10 °C

Kurima

stanica

24.10 °C

2.80 m/s

36.00 °C

Spišské Bystré

stanica

22.00 °C

4.50 m/s

31.00 °C

Slovenská Ves

stanica

22.40 °C

2.70 m/s

37.50 °C

Šarišské Jastrabie

stanica

23.00 °C

3.70 m/s

33.50 °C

Šambron

stanica

21.80 °C

0.30 m/s

27.80 °C

Vyšný Hrušov

stanica

24.00 °C

0.00 m/s

31.30 °C

Nižná Polianka

stanica

24.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Smilno

stanica

27.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kurov

stanica

27.80 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mihaľov

stanica

29.60 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Sveržov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kľušov

stanica

27.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Tulčík

stanica

23.70 °C

2.90 m/s

45.50 °C

Vyšné Hágy

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C