norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Hudcovce

stanica

31.70 °C

0.00 m/s

44.00 °C

Koškovce

stanica

30.90 °C

0.00 m/s

45.80 °C

Nižná Sitnica

stanica

31.90 °C

0.00 m/s

48.90 °C

Palota

stanica

20.20 °C

0.00 m/s

35.50 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

29.40 °C

1.00 m/s

37.60 °C

Rokytovce

stanica

26.20 °C

0.00 m/s

36.40 °C

Starina

stanica

25.30 °C

0.00 m/s

22.30 °C

Ubľa

stanica

29.00 °C

0.00 m/s

37.00 °C

Ulič

stanica

29.40 °C

0.00 m/s

44.30 °C

Banské

stanica

29.00 °C

0.00 m/s

45.30 °C

Detrik

stanica

29.20 °C

0.80 m/s

44.00 °C

Dlhé Klčovo

stanica

31.20 °C

1.40 m/s

44.80 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

29.20 °C

0.00 m/s

44.50 °C

Široké

stanica

23.40 °C

3.50 m/s

35.40 °C

Nižný Slavkov

stanica

20.30 °C

0.90 m/s

33.90 °C

Ruská Nová Ves

stanica

29.20 °C

1.90 m/s

0.00 °C

Šandal

stanica

29.20 °C

0.00 m/s

39.20 °C

Bukovce

stanica

36.20 °C

0.80 m/s

48.20 °C

Zlatník

stanica

31.40 °C

0.80 m/s

48.00 °C

Hermanovce

stanica

25.50 °C

1.40 m/s

38.70 °C

Fijaš

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mošurov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kružľová

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

45.60 °C

Nižný Hrušov

stanica

32.40 °C

1.00 m/s

41.40 °C

Staškovce

stanica

29.20 °C

2.80 m/s

48.20 °C

Branisko

stanica

19.80 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

29.00 °C

0.00 m/s

43.30 °C

Obručné

stanica

24.30 °C

0.00 m/s

42.20 °C

Stará Ľubovňa

stanica

26.10 °C

1.80 m/s

41.60 °C

Reľov

stanica

26.70 °C

0.00 m/s

36.90 °C

Drienica

stanica

27.10 °C

0.00 m/s

36.30 °C

Holčíkovce - obec

stanica

31.00 °C

1.10 m/s

0.00 °C

Klenov

stanica

24.90 °C

0.40 m/s

35.60 °C

Lúčina

stanica

29.60 °C

0.00 m/s

48.30 °C

Malý Lipník

stanica

28.20 °C

0.40 m/s

36.50 °C

Bodružal

stanica

28.30 °C

2.60 m/s

0.00 °C

Kamienka

stanica

27.40 °C

0.00 m/s

45.60 °C

Kurima

stanica

31.40 °C

1.80 m/s

47.30 °C

Spišské Bystré

stanica

26.10 °C

1.00 m/s

35.20 °C

Slovenská Ves

stanica

26.90 °C

0.00 m/s

35.90 °C

Šarišské Jastrabie

stanica

26.40 °C

0.90 m/s

42.10 °C

Šambron

stanica

26.50 °C

0.00 m/s

33.80 °C

Vyšný Hrušov

stanica

32.10 °C

0.00 m/s

45.00 °C

Nižná Polianka

stanica

35.90 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Smilno

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kurov

stanica

34.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mihaľov

stanica

36.30 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Sveržov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kľušov

stanica

36.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Tulčík

stanica

29.80 °C

1.80 m/s

40.90 °C

Vyšné Hágy

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C