norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

23.80 °C

2.00 m/s

39.40 °C

Hudcovce

stanica

25.00 °C

2.60 m/s

35.60 °C

Koškovce

stanica

25.10 °C

0.00 m/s

36.10 °C

Nižná Sitnica

stanica

25.40 °C

0.60 m/s

41.10 °C

Palota

stanica

21.30 °C

2.30 m/s

38.80 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

24.10 °C

0.00 m/s

27.00 °C

Rokytovce

stanica

22.20 °C

0.00 m/s

30.70 °C

Starina

stanica

21.80 °C

0.00 m/s

18.80 °C

Ubľa

stanica

24.70 °C

0.00 m/s

33.00 °C

Ulič

stanica

24.10 °C

0.00 m/s

37.10 °C

Banské

stanica

23.40 °C

0.00 m/s

40.00 °C

Detrik

stanica

25.00 °C

1.60 m/s

39.10 °C

Dlhé Klčovo

stanica

25.70 °C

6.90 m/s

40.10 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

25.20 °C

0.00 m/s

38.60 °C

Široké

stanica

24.10 °C

4.80 m/s

28.10 °C

Nižný Slavkov

stanica

25.20 °C

1.40 m/s

32.30 °C

Ruská Nová Ves

stanica

23.00 °C

4.60 m/s

0.00 °C

Šandal

stanica

22.80 °C

0.00 m/s

29.10 °C

Bukovce

stanica

29.00 °C

0.00 m/s

36.90 °C

Zlatník

stanica

25.80 °C

1.50 m/s

43.00 °C

Hermanovce

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Fijaš

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mošurov

stanica

25.20 °C

5.90 m/s

39.10 °C

Kružľová

stanica

0.00 °C

1.30 m/s

30.90 °C

Nižný Hrušov

stanica

27.60 °C

1.00 m/s

33.40 °C

Staškovce

stanica

23.30 °C

1.50 m/s

36.90 °C

Branisko

stanica

20.60 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

23.10 °C

0.00 m/s

33.00 °C

Obručné

stanica

21.40 °C

0.00 m/s

40.10 °C

Stará Ľubovňa

stanica

23.20 °C

2.30 m/s

34.80 °C

Reľov

stanica

22.00 °C

0.00 m/s

27.80 °C

Drienica

stanica

22.40 °C

0.60 m/s

35.00 °C

Holčíkovce - obec

stanica

25.40 °C

3.40 m/s

0.00 °C

Klenov

stanica

24.30 °C

3.10 m/s

38.10 °C

Lúčina

stanica

22.80 °C

0.00 m/s

39.60 °C

Malý Lipník

stanica

23.80 °C

3.10 m/s

28.60 °C

Bodružal

stanica

23.00 °C

0.80 m/s

0.00 °C

Kamienka

stanica

21.70 °C

0.70 m/s

39.90 °C

Kurima

stanica

25.30 °C

1.90 m/s

38.40 °C

Spišské Bystré

stanica

20.20 °C

4.20 m/s

29.70 °C

Slovenská Ves

stanica

21.60 °C

2.10 m/s

30.40 °C

Šarišské Jastrabie

stanica

23.50 °C

3.10 m/s

33.10 °C

Šambron

stanica

21.00 °C

0.40 m/s

29.60 °C

Vyšný Hrušov

stanica

25.30 °C

0.00 m/s

37.60 °C

Nižná Polianka

stanica

23.80 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Smilno

stanica

27.60 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kurov

stanica

26.10 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mihaľov

stanica

26.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Sveržov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kľušov

stanica

29.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Tulčík

stanica

26.30 °C

0.50 m/s

46.50 °C

Vyšné Hágy

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C