norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

23.60 °C

3.80 m/s

38.40 °C

Hudcovce

stanica

25.30 °C

2.30 m/s

37.30 °C

Koškovce

stanica

24.20 °C

0.00 m/s

35.50 °C

Nižná Sitnica

stanica

24.90 °C

0.00 m/s

40.60 °C

Palota

stanica

21.20 °C

0.00 m/s

38.30 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

23.70 °C

0.00 m/s

26.50 °C

Rokytovce

stanica

23.00 °C

0.00 m/s

30.10 °C

Starina

stanica

21.10 °C

0.00 m/s

18.90 °C

Ubľa

stanica

24.30 °C

0.00 m/s

32.50 °C

Ulič

stanica

23.90 °C

0.00 m/s

36.10 °C

Banské

stanica

23.50 °C

0.00 m/s

38.50 °C

Detrik

stanica

23.70 °C

4.50 m/s

39.00 °C

Dlhé Klčovo

stanica

25.30 °C

3.90 m/s

41.80 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

25.40 °C

0.00 m/s

38.10 °C

Široké

stanica

23.70 °C

2.90 m/s

27.00 °C

Nižný Slavkov

stanica

23.90 °C

3.60 m/s

31.00 °C

Ruská Nová Ves

stanica

23.30 °C

1.90 m/s

0.00 °C

Šandal

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Bukovce

stanica

28.20 °C

1.60 m/s

37.20 °C

Zlatník

stanica

25.40 °C

5.60 m/s

43.00 °C

Hermanovce

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Fijaš

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mošurov

stanica

23.30 °C

5.50 m/s

38.50 °C

Kružľová

stanica

0.00 °C

3.50 m/s

32.00 °C

Nižný Hrušov

stanica

26.80 °C

2.40 m/s

31.80 °C

Staškovce

stanica

23.60 °C

3.50 m/s

37.20 °C

Branisko

stanica

21.70 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

23.00 °C

0.00 m/s

35.80 °C

Obručné

stanica

23.30 °C

0.00 m/s

42.00 °C

Stará Ľubovňa

stanica

22.60 °C

2.00 m/s

33.80 °C

Reľov

stanica

21.10 °C

0.70 m/s

24.70 °C

Drienica

stanica

23.50 °C

0.90 m/s

36.50 °C

Holčíkovce - obec

stanica

24.90 °C

3.10 m/s

0.00 °C

Klenov

stanica

23.30 °C

1.10 m/s

39.50 °C

Lúčina

stanica

23.00 °C

0.00 m/s

40.00 °C

Malý Lipník

stanica

23.40 °C

0.70 m/s

27.70 °C

Bodružal

stanica

23.50 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kamienka

stanica

21.90 °C

0.50 m/s

37.50 °C

Kurima

stanica

25.40 °C

3.00 m/s

39.00 °C

Spišské Bystré

stanica

21.70 °C

5.60 m/s

31.60 °C

Slovenská Ves

stanica

21.20 °C

1.70 m/s

32.60 °C

Šarišské Jastrabie

stanica

23.10 °C

3.60 m/s

33.50 °C

Šambron

stanica

20.90 °C

0.70 m/s

29.50 °C

Vyšný Hrušov

stanica

24.90 °C

0.00 m/s

35.60 °C

Nižná Polianka

stanica

25.10 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Smilno

stanica

28.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kurov

stanica

27.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mihaľov

stanica

29.90 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Sveržov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kľušov

stanica

28.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Tulčík

stanica

24.20 °C

2.90 m/s

46.00 °C

Vyšné Hágy

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C