norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

28.30 °C

0.80 m/s

44.00 °C

Hudcovce

stanica

32.20 °C

0.00 m/s

46.50 °C

Koškovce

stanica

31.00 °C

0.00 m/s

46.30 °C

Nižná Sitnica

stanica

31.00 °C

0.00 m/s

50.00 °C

Palota

stanica

20.30 °C

0.00 m/s

39.80 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

30.70 °C

2.10 m/s

38.00 °C

Rokytovce

stanica

27.90 °C

0.00 m/s

37.80 °C

Starina

stanica

28.30 °C

0.00 m/s

23.10 °C

Ubľa

stanica

31.50 °C

0.00 m/s

44.50 °C

Ulič

stanica

31.10 °C

0.00 m/s

45.10 °C

Banské

stanica

29.50 °C

0.00 m/s

47.30 °C

Detrik

stanica

29.40 °C

1.10 m/s

46.10 °C

Dlhé Klčovo

stanica

31.30 °C

1.80 m/s

45.80 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

30.30 °C

0.00 m/s

48.10 °C

Široké

stanica

26.10 °C

2.40 m/s

36.40 °C

Nižný Slavkov

stanica

26.70 °C

0.50 m/s

38.80 °C

Ruská Nová Ves

stanica

29.70 °C

2.50 m/s

0.00 °C

Šandal

stanica

29.40 °C

0.00 m/s

38.80 °C

Bukovce

stanica

36.10 °C

0.00 m/s

50.00 °C

Zlatník

stanica

31.10 °C

0.00 m/s

49.40 °C

Hermanovce

stanica

27.50 °C

1.30 m/s

41.60 °C

Fijaš

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mošurov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kružľová

stanica

0.00 °C

1.30 m/s

46.80 °C

Nižný Hrušov

stanica

32.60 °C

0.00 m/s

41.00 °C

Staškovce

stanica

31.10 °C

0.00 m/s

50.00 °C

Branisko

stanica

24.60 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

29.20 °C

0.00 m/s

43.80 °C

Obručné

stanica

27.30 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Stará Ľubovňa

stanica

25.20 °C

2.50 m/s

41.40 °C

Reľov

stanica

25.60 °C

0.00 m/s

38.10 °C

Drienica

stanica

28.10 °C

0.00 m/s

39.30 °C

Holčíkovce - obec

stanica

31.00 °C

0.60 m/s

0.00 °C

Klenov

stanica

25.60 °C

0.00 m/s

37.80 °C

Lúčina

stanica

29.90 °C

0.00 m/s

50.10 °C

Malý Lipník

stanica

29.40 °C

3.90 m/s

36.70 °C

Bodružal

stanica

29.00 °C

0.40 m/s

0.00 °C

Kamienka

stanica

25.90 °C

0.70 m/s

47.10 °C

Kurima

stanica

31.50 °C

1.60 m/s

48.10 °C

Spišské Bystré

stanica

25.10 °C

1.80 m/s

35.40 °C

Slovenská Ves

stanica

25.70 °C

0.00 m/s

36.30 °C

Šarišské Jastrabie

stanica

27.00 °C

2.00 m/s

43.50 °C

Šambron

stanica

22.90 °C

0.60 m/s

35.00 °C

Vyšný Hrušov

stanica

31.60 °C

0.00 m/s

45.10 °C

Nižná Polianka

stanica

35.50 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Smilno

stanica

36.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kurov

stanica

31.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mihaľov

stanica

36.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Sveržov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kľušov

stanica

36.10 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Tulčík

stanica

30.60 °C

1.80 m/s

48.50 °C

Vyšné Hágy

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C