norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

0.40 °C

0.40 m/s

0.70 °C

Hudcovce

stanica

3.10 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Koškovce

stanica

2.20 °C

0.00 m/s

2.70 °C

Nižná Sitnica

stanica

1.90 °C

2.30 m/s

1.50 °C

Palota

stanica

-1.30 °C

1.30 m/s

0.00 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

1.60 °C

2.10 m/s

1.70 °C

Rokytovce

stanica

0.10 °C

0.00 m/s

0.50 °C

Starina

stanica

-0.20 °C

1.00 m/s

1.50 °C

Ubľa

stanica

2.70 °C

0.00 m/s

3.80 °C

Ulič

stanica

1.90 °C

0.00 m/s

1.80 °C

Banské

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

-0.20 °C

Detrik

stanica

0.20 °C

0.80 m/s

0.80 °C

Dlhé Klčovo

stanica

2.60 °C

5.40 m/s

3.60 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

1.10 °C

0.00 m/s

2.10 °C

Široké

stanica

-1.60 °C

0.00 m/s

-0.10 °C

Nižný Slavkov

stanica

-1.70 °C

3.40 m/s

-0.20 °C

Ruská Nová Ves

stanica

-0.60 °C

2.60 m/s

0.00 °C

Šandal

stanica

0.20 °C

0.00 m/s

1.80 °C

Bukovce

stanica

0.50 °C

1.60 m/s

1.00 °C

Zlatník

stanica

2.00 °C

3.00 m/s

3.00 °C

Hermanovce

stanica

-1.20 °C

0.80 m/s

-0.10 °C

Fijaš

stanica

1.00 °C

0.50 m/s

0.50 °C

Mošurov

stanica

-0.10 °C

7.80 m/s

0.00 °C

Kružľová

stanica

0.30 °C

0.00 m/s

0.60 °C

Nižný Hrušov

stanica

2.80 °C

4.30 m/s

2.30 °C

Staškovce

stanica

0.50 °C

2.50 m/s

1.00 °C

Branisko

stanica

-3.30 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

-1.00 °C

0.00 m/s

0.10 °C

Obručné

stanica

-2.80 °C

0.00 m/s

0.50 °C

Stará Ľubovňa

stanica

-1.80 °C

1.40 m/s

-0.60 °C

Reľov

stanica

-4.00 °C

1.70 m/s

2.30 °C

Drienica

stanica

-1.30 °C

1.00 m/s

22.10 °C

Holčíkovce - obec

stanica

2.40 °C

1.50 m/s

0.00 °C

Klenov

stanica

0.00 °C

7.30 m/s

-0.70 °C

Lúčina

stanica

-0.90 °C

2.50 m/s

0.90 °C

Malý Lipník

stanica

-0.90 °C

0.60 m/s

0.30 °C

Bodružal

stanica

-0.10 °C

2.50 m/s

0.00 °C

Kamienka

stanica

-2.90 °C

3.30 m/s

0.00 °C

Kurima

stanica

0.00 °C

2.80 m/s

2.00 °C

Spišské Bystré

stanica

-2.40 °C

3.10 m/s

-0.40 °C

Slovenská Ves

stanica

-3.00 °C

0.00 m/s

0.50 °C

Šarišské Jastrabie

stanica

-2.20 °C

1.20 m/s

0.10 °C

Šambron

stanica

-3.20 °C

2.30 m/s

-0.20 °C

Vyšný Hrušov

stanica

2.50 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Nižná Polianka

stanica

-0.80 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Smilno

stanica

0.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kurov

stanica

-0.50 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mihaľov

stanica

-1.10 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Sveržov

stanica

1.90 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kľušov

stanica

0.70 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Tulčík

stanica

0.50 °C

4.00 m/s

0.80 °C

Vyšné Hágy

stanica

-5.10 °C

0.00 m/s

-2.50 °C