norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Hostovice

stanica

10.10 °C

0.00 m/s

11.60 °C

Hudcovce

stanica

12.20 °C

0.00 m/s

12.60 °C

Koškovce

stanica

10.90 °C

0.00 m/s

13.10 °C

Nižná Sitnica

stanica

11.00 °C

0.00 m/s

12.50 °C

Palota

stanica

10.40 °C

0.00 m/s

11.10 °C

Radvaň nad Laborcom

stanica

10.80 °C

0.00 m/s

13.50 °C

Rokytovce

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Starina

stanica

9.30 °C

0.00 m/s

10.60 °C

Ubľa

stanica

10.60 °C

0.00 m/s

10.60 °C

Ulič

stanica

10.60 °C

0.00 m/s

12.10 °C

Banské

stanica

10.40 °C

0.00 m/s

11.30 °C

Detrik

stanica

10.80 °C

1.30 m/s

11.60 °C

Dlhé Klčovo

stanica

11.80 °C

0.60 m/s

12.90 °C

Šarišské Bohdanovce

stanica

11.50 °C

0.00 m/s

13.60 °C

Široké

stanica

10.50 °C

1.60 m/s

12.20 °C

Nižný Slavkov

stanica

10.70 °C

0.60 m/s

11.80 °C

Ruská Nová Ves

stanica

11.40 °C

1.60 m/s

0.00 °C

Šandal

stanica

10.70 °C

0.00 m/s

12.80 °C

Bukovce

stanica

11.90 °C

0.00 m/s

12.40 °C

Zlatník

stanica

11.60 °C

1.40 m/s

13.10 °C

Hermanovce

stanica

10.30 °C

0.00 m/s

12.30 °C

Fijaš

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mošurov

stanica

11.60 °C

1.00 m/s

12.10 °C

Kružľová

stanica

11.20 °C

0.00 m/s

12.20 °C

Nižný Hrušov

stanica

11.60 °C

0.00 m/s

13.80 °C

Staškovce

stanica

11.00 °C

0.00 m/s

12.40 °C

Branisko

stanica

9.20 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Becherov

stanica

10.80 °C

0.00 m/s

11.60 °C

Obručné

stanica

8.50 °C

0.00 m/s

11.60 °C

Stará Ľubovňa

stanica

8.70 °C

0.00 m/s

10.60 °C

Reľov

stanica

9.30 °C

0.00 m/s

12.30 °C

Drienica

stanica

10.20 °C

0.00 m/s

11.60 °C

Holčíkovce - obec

stanica

11.80 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Klenov

stanica

11.10 °C

0.00 m/s

10.60 °C

Lúčina

stanica

10.10 °C

0.00 m/s

11.70 °C

Malý Lipník

stanica

9.40 °C

0.00 m/s

12.40 °C

Bodružal

stanica

10.60 °C

0.50 m/s

0.00 °C

Kamienka

stanica

9.00 °C

0.00 m/s

12.00 °C

Kurima

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

13.20 °C

Spišské Bystré

stanica

8.60 °C

0.60 m/s

11.30 °C

Slovenská Ves

stanica

9.40 °C

0.00 m/s

11.00 °C

Šarišské Jastrabie

stanica

10.50 °C

0.70 m/s

11.00 °C

Šambron

stanica

8.90 °C

0.00 m/s

10.70 °C

Vyšný Hrušov

stanica

11.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Nižná Polianka

stanica

10.80 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Smilno

stanica

12.10 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kurov

stanica

11.10 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Mihaľov

stanica

10.70 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Sveržov

stanica

0.00 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Kľušov

stanica

11.90 °C

0.00 m/s

0.00 °C

Tulčík

stanica

12.00 °C

0.00 m/s

11.80 °C

Vyšné Hágy

stanica

7.80 °C

0.00 m/s

10.10 °C