norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Opis aplikácie

Aplikácia „Počasie na cestách PSK“ je jedna z mála aplikácii zaoberajúcou sa aktuálnou predpoveďou klimatických podmienok, ktorá nezhromažďuje poveternostné údaje od tretích strán, ale poskytuje informácie o meteorologických podmienkach priamo zo špecializovaného zariadenia (Informačný meteorologický panel). Tým sa zabraňuje dezinformáciám vodičom, kde Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja má priamy dohľad nad funkčnosťou a správnosťou údajov nakoľko zber z Informačných meteorologických panelov je neustále monitorovaný dispečingom pre zimnú údržbu.

Aplikácia slúži účastníkom cestnej premávky k nahliadnutiu aktuálnych klimatických podmienok vrátane obrázku a tým sa zabezpečí včasné prehodnotenie a zvolenie prípadnej alternatívnej trasy ak sa jedná o neodkladnú obchodnú cestu eventuálne ak sa bude jednať o návštevníka alebo turistu môže si preveriť aktuálny meteorologický stav a zvážiť svoju cestu.